Elektriker avtal 2021

 • elektriker avtal 2021

 • Avtalsrörelsen 2023

  Larm- och Säkerhetsteknikavtalet är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet, Seko och Installatörsföretagen. Medlemmarna som går under Larm- och Säkerhetsteknikavtalet jobbar med mindre larmanläggningar. Avtalet gäller för tiden –

  Svensk elitfotboll

  Avtalet gäller från och med 1 januari till 30 september Följer industrins märke på 5,4%. Löneökningsutrymmet är 2,93% den 1 maj samt 2,1% den 1 oktober I överenskommelsen kan du läsa mer om hur potten ska fördelas. Ytterligare avsättning till extrapension om 0,2% från och med den 1 oktober

  Kontrollansvar sef

 • Det nya Installationsavtalet som Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen tecknade i mitten av november innehåller bland annat löneökningar och ersättningshöjningar. Avtalet sträcker sig till och med 30 april , och innehåller två lönerevisioner: En generell lönehöjning , och en lönerevision
 • Montör kollektivavtal

  Installatörsföretagen — Installatörsföretagen.


 • Kontrollansvar sef
 • Kollektivavtalskollen

   Restid. • 1:a året i yrket: 99,64 kr. • 2:a året i yrket: ,63 kr. • 3:e året i yrket och därefter: kr. • Servicemontör: kr. • Tekniker: kr. • Resetillägg 11 kap. §3b: 1,7 kr/km. • Lärling 71,08 kr. • Lärling – lärlingstidens slut: 82 kr.

  Elektrikerna

  Avtalet gäller från 16 november till och med den 30 april De sista 12 månaderna är uppsägningsbart. Avtalsvärdet är på 5,4%. Under perioden blir det två lönerevisioner: 1 december på 2,7%, det sker genom en generell löneutläggning redan på decemberlönen, och 1 maj på %.


  Jobba natt elektriker

  Dina avtal i korthet - Almega Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet. Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller. Nuvarande avtalsperiod är 1 december - 30 april och.

   Elektrikerna logga in

  Installatörsföretagen — Installatörsföretagen.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023