Sverigefinnar rättigheter

   Sverigefinnar diskriminering

  Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter: All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur.

  Sverigefinnar språk

 • Dina rättigheter. Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar – så har du stärkta rättigheter på flera områden. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter: All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar.


 • Minoritetsspråk rättigheter

  Nationella minoriteter får stärkta rättigheter. Minoritetslagen gäller i hela Sverige och det innebär att alla fem nationella minoriteterna, samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, har rättigheter. Samerna har dessutom status som urfolk.

  Sverigefinnar historia

  Sverigefinnar är en finskspråkig nationell minoritetsgrupp i Sverige. Sverigefinnarna räknas som en av Sveriges officiella nationella minoriteter. Den finska som talas av sverigefinnar brukar ibland kallas för sverigefinska Kategorier.
 • Sverigefinnar kultur
 • Sverigefinnar fakta

  I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter varav samerna också är ett urfolk. Övriga nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoriteterna ska ges förutsättningar att delta i samhällslivet på lika villkor.

  Sverigefinnar traditioner

   sprider kunskap om urfolket samerna som också är en nationell minoritet tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för och i arbetet med webbplatsen involveras samerna, judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.


 • sverigefinnar rättigheter
 • Sverigefinnar språk


 • Sverigefinnar religion

  Finnar i Sverige har också egna, sverigefinska traditioner. Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari varje år. Man har en egen sverigefinsk flagga, som är en kombination av den svenska och finska flaggan. Varje år utses årets sverigefinne, en person som har utmärkt sig på ett positivt sätt.

  Sverigefinnar kultur

  Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter: All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur. Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur och sitt språk. Du har rätt att få information om vad lagen innebär för.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023