Remiss till ortoped

  Ortoped utan remiss sabbatsberg

  När du får en remiss till en mottagning i din egen region gäller den nationella vårdgarantin, som innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller att du inte ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få en besökstid på specialistmottagningen som du har blivit remitterad till.

  Vad är ortopediska sjukdomar

  Din egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård. Remisser mellan olika vårdenheter fortsätter som tidigare.

 • remiss till ortoped
 • Vad gör en ortoped

 • En remiss till ortoped är egentligen en beställning av en specialistbedömning. Ibland kan det även vara en förfrågan om övertagande av vården av en patient. En remiss ska redogöra för patientens symtom, sjukdomshistoria och aktuell medicinlista.


 • Vad gör en ortoped
 • Ortoped fotspecialist

  Dessa remitteras till kirurg, för initial bedömning. Kirurg får därefter initiera samarbetskontakt med ortoped i lämpliga fall. Kärlkirurgisk bedömning är grundläggande inför eventuell, sekundär ortopedisk handläggning. Sittsårspatienter ska ha förtur till operation.

  Träffa ortoped

   Ortopedi(grekiska orthos, rak, och paidion, barn) är en medicinsk specialitet som omfattar behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten samt medfödda och förvärvade deformiteter i rörelseapparaten. Det räknas som en kirurgisk specialitet och kallas även ortopedisk kirurgi.
 • Ortoped fotspecialist

  1. Ortoped utan remiss stockholm

  För de som har provat grundbehandlingen under en längre period och trots det inte blir bättre kan det vara aktuellt med remiss till ortoped. Då bedömer läkaren behovet av protesoperation. Detta blir dock endast aktuellt för % av de som får diagnosen artros.

  Remiss till ortoped väntetid

  Dessa remitteras till kirurg, för initial bedömning. Kirurg får därefter initiera samarbetskontakt med ortoped i lämpliga fall. Kärlkirurgisk bedömning är grundläggande inför eventuell, sekundär ortopedisk handläggning. Sittsårspatienter ska ha förtur till operation. Misstänkt Charcot med/utan sår (svullen, rodnad, värmeökad.


  Ortoped läkare

  Ortopedteknisk mottagning Kungälv. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ortopedteknik och sterilteknik. Falkenbergsgatan 3. 85 Göteborg. OTA är på Kungälvs sjukhus 1 gång/vecka (torsdagar) Kontakt vid frågor: @ Tel: - 81 44 (Kassa).

Copyright ©online-school.edu.pl 2023