Göra orosanmälan till soc anonymt

   Orosanmälan barn stockholm

  Orosanmälan skall skickas till det socialtjänstkontor där barnet är skrivet. Är du osäker på om du ska skriva en orosanmälan eller har frågor om orosanmälningar kan du kontakta socialtjänstkontoret i kommunen. Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittar du via kartan på startsidan. Endast ett barn per orosanmälan.

  På vilka grunder kan man göra en orosanmälan

  Syftet med orosanmä är att underlätta för den som funderar på eller ska göra en orosanmälan vid oro för att ett barn far illa. Orosanmä drivs av Stiftelsen Trygga Barnen Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som växer upp i en familj med missbruk.


  Orosanmälan blankett

  Anmälan ska i regel göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska göra anmälan till. Om du inte vet vilken kommun barnet bor i, kan socialtjänsten i kommunen som barnet vistas i guida dig rätt.

  Orosanmälan barn exempel

  Du får vara anonym om du vill. Skriver du en orosanmälan som privatperson har du inte rätt att få reda på om en utredning inletts eller ej. Tänk då på att inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter någonstans samt om du ringer; använder dolt nummer. I egenskap av anmälningspliktig måste du skriva en orosanmälan om du misstänker.

  Orosanmälan separerade föräldrar

 • Alla kan kontakta soc om de är oroliga för någon. Vem som helst kan kontakta soc om de är oroliga för någon. Du kan till exempel göra en så kallad orosanmälan till soc om du är orolig för en kompis. Då kan du vara anonym om du vill. Vuxna som jobbar med unga måste göra en orosanmälan om de är oroliga för dig.
 • Orosanmälan separerade föräldrar
 • göra orosanmälan till soc anonymt


 • Rättigheter som förälder vid orosanmälan

  Att enstaka anmälningar som görs anonymt görs i syfte att trakassera någon, bör inte få leda till att socialnämnden ges möjlighet att forska efter anmälarens identitet och att möjligheten för allmänheten att göra anonyma anmälningar inskränks.


  Orosanmälan barn vad händer

   När du väl lämnat in en orosanmälan så har socialtjänsten 14 dagar på sig att göra en så kallad förhandsbedömning som avslutas med att socialtjänsten inleder eller inte inleder en utredning. Du som privatperson har ingen möjlighet att få återkoppling eller annan information kring vad som händer efter det att orosanmälan inkommit.

  Orosanmälan vuxen

  Vem som helst kan kontakta soc om de är oroliga för någon. Du kan till exempel göra en så kallad orosanmälan till soc om du är orolig för en kompis. Då kan du vara anonym om du vill. Vuxna som jobbar med unga måste göra en orosanmälan om de är oroliga för dig. Till exempel om de tror att du har det svårt hemma eller tar droger.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023