Anställning går ut under föräldraledighet

  Arbeta under föräldraledighet försäkringskassan

  Rätten att vara föräldraledig omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform. Om du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om så inte kan ske, så snart som möjligt.

  Neka föräldraledighet under sommaren

 • Genom din anställning har du en försäkring som heter föräldrapenningtillägg. Genom den kan du få extra pengar när du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning. När du är föräldraledig får du ingen lön från arbetsgivaren. Då görs heller inte några inbetalningar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

 • Partiell föräldraledighet utan ersättning

   Om du tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din normala arbetstid med 75, 50, 25 eller 12,5 procent. Det krävs dock att du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning. Om du inte tar ut föräldrapenning får du som mest korta ner din arbetstid med 25 procent.
 • anställning går ut under föräldraledighet
 • Neka föräldraledighet under sommaren


 • Neka föräldraledighet 2 månader

  För ledighet (som inte är tillfällig vård av barn) gäller att arbetstagaren minst två månader innan ledighetens början ska anmäla till sin arbetsgivare att denne önskar utnyttja sin rätt till föräldraledighet samt informera om hur länge ledigheten planeras vara.


  Neka föräldraledighet jul

  Dags att vara föräldraledig? Här får du 7 råd inför planeringen av din föräldraledighet. 1. Alla har rätt till föräldraledighet. Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Under tiden har du kvar din anställning och de rättigheter som följer med den.

   Föräldraledighet utan att ta ut dagar

  Efter att barnet är 18 månader har du bara rätt att nyttja dagar med rätt föräldrapenning. Din arbetsgivare kan inte ändra dina arbetsuppgifter eller säga upp dig utan förhandling och sakliga skäl. Om du skulle få problem med din anställning i samband med din föräldraledighet, kontakta klubben på din arbetsplats eller ring Unionen.

  Partiell föräldraledighet barn under 8 år

  Rätten att vara föräldraledig är oberoende av vilken anställningsform du har. Anmäl din föräldraledighet till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte går, så snart som möjligt. I samråd med arbetsgivaren bestämmer du sedan under vilken eller vilka perioder du ska vara föräldraledig och när.

  Återgång till arbete efter föräldraledighet

  Du har rätt att ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden även om du säger upp dig själv. Bör jag avsluta min nuvarande anställning innan jag skriver på ett nytt anställningsavtal? – Som huvudregel när man byter jobb bör det nya anställningsavtalet vara undertecknat och klart innan du säger upp dig från din nuvarande.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023