Tonkm metoden

  Andelstal för specialfastigheter enligt anläggningslagen

   Lantmäteriet – vi känner till varenda plats i Sverige.


  Tonkilometermetoden beräkning

  Tonkilometer, typiskt förkortat tonkm, är ett mått på transportarbete för gods. Måttet beräknas genom att multiplicera godset vikt i ton med transportsträckan i kilometer. Tonkm används exempelvis för beräkning av andelstal för en fastighet på vägsamfälligheter, [1] av skador på mark i samband med jordbruk.

  Lantmäteriet andelstal vägförening

  Tonkm-metoden är en metod att proportionellt fördela kostnaden för bruket av en väg baserat på den körsträcka man har på vägen. Eftersom var och en har olika typer av fordon bygger beräkningen på schablontal för olika typer av nyttjande. Tonkm-metoden är den av Lantmäteriet rekommenderade metoden för vägföreningar med stor.
 • Slitageersättning enskild väg
 • Nya lagen om enskilda vägar


 • Tonkilometermetoden kostnad

  En viss densitet hos jorden, 1,4 g/cm3, kan på en mullrik lera betyda att den är kraftigt packad, medan en sandjord med denna densitet är ganska lucker. En metod för att mera direkt kunna jämföra packning hos olika jordar har utarbetats vid avdelningen för jordbearbetning.

  Slitageersättning enskild väg

  från fastigheten. Andelstalets måttenhet blir därför tonkilometer (per år). Metoden be-nämns tonkilometermetoden. Använda schablonvärden för vägbelastning från olika fastighetstyper För vissa vanliga fastighetstyper, bostadsfastigheter, har vedertagna schablonvärden använts.

  Hur beräknas andelstal i vägsamfällighet

  Hur räknar man ut tonkilometer? Tonkilometer, typiskt förkortat tonkm, är ett mått på transportarbete för gods. Måttet beräknas genom att multiplicera godset vikt i ton med transportsträckan i kilometer. Tonkm används exempelvis för beräkning av andelstal för en fastighet på vägsamfälligheter, av skador på mark i samband med jordbruk.

 • tonkm metoden

 • Nya lagen om enskilda vägar

 • Det kan absolut finnas anledning till att beräkna på andra sätt än tonkm metoden. Men här har de inte använt den, men motiveringen är för att använda den. Det går inte ihop. Har man gått ifrån standardmetoden måste det ju motiveras i motiveringen.
  1. Vägsamfällighet avgift

  Lantmäteriet – vi känner till varenda plats i Sverige.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023