Primärvård skåne online

  1177 primärvård online

  För receptförnyelse på Primärvården Skåne online behöver du träffa en läkare digitalt, kostnaden för läkarbesöket är kr. Vi skriver inte ut narkotikaklassade läkemedel. Receptförnyelse i direkt eller via e-tjänsterna hos din vårdcentral är kostnadsfritt.

   Vård online region skåne

  Primärvården Skåne ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnavårdscentralerna och barnmorskemottagningarna. Vi erbjuder även specialiserad palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).


  Primärvården skåne kontakt

  Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i.


  Primärvården skåne online 1177

   Primärvården Skåne Online är en digital vårdtjänst för bedömningar, råd eller recept från sjuksköterskor och läkare. Ett pilotprojekt med onlinevård har pågått sedan i somras men nu sprids tjänsten till alla regiondrivna vårdcentraler.

  Sök vård online 1177

  Vi erbjuder primärvård på drygt platser i 13 landsting och regioner. Dessutom erbjuder vi också primärvård online året runt. Primärvården är oftast den första instans som du vänder dig till när du är i behov av vård. Här får du hjälp med besvär som inte kräver omedelbar vård, det vill säga inte livshotande eller akuta.
 • Primärvård online

 • Primärvård online

 • Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) PUE arrangerar i samarbete med referensgrupper fortbildning för de flesta yrkeskategorier inom offentlig och privat primärvård. Behovet av kontinuerlig professionell kompetensutveckling är stort inom primärvården. Sjukdomspanoramat är brett och yrkeskategorierna är många.
 • Primärvården region skåne

 • primärvård skåne online


 • Primärvården skåne online läkarintyg

  Vårdcentralerna utgör basen både inom primärvården och inom sjukvården i Skåne i stort. Från primärvården får du vid behov remiss till specialistvård. Hitta kontaktuppgifter till vården (se) Detta ingår i primärvården: vårdcentraler; barnavårdscentraler; barnmorskemottagningar; familjecentraler; ungdomsmottagningar.

  Primärvården region skåne

  Primärvården online är en e-tjänst där man kan få hjälp och kontakt med sin hälsocentral digitalt, i stället för att besöka den fysiskt. Paus för Primärvården online tills vidare Primärvården online stängs ner från och med 17 juni.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023