Operera njure

  Cancer i njuren symtom

  Njurcancer innebär att en cancertumör har uppstått i en njure. Cancer i båda njurarna är ovanligt. Det finns olika typer av njurcancer. Det går att bli av med cancern om den upptäcks tidigt. Annars finns behandling som gör att sjukdomen utvecklas långsammare.

  Ta bort njure med titthål

  Operativ behandling av njurcancer. En total eller delvis borttagning av njuren görs vanligtvis för att behandla en njurtumör. Njuren kan också behöva tas bort av andra orsaker än en tumör. Andra orsaker kan vara återkom­mande inflam­ma­tioner eller en avstängd njure.

  Ofarlig tumör på njuren

 • För att säkert veta att flödet från njuren och nedåt är fritt får man ofta en stent (en tunn kateter mellan njure och urinblåsa) eller en uretärkateter (kateter som går hela vägen ut genom urinröret) efter operationen.

 • Överlevnadschans njurcancer

  För att få fullt fungerande njurar krävs njurtransplantation. Akut njursvikt. Vid akut njursvikt behandlas orsaken till njursvikten men det är också viktigt med behandling mot komplikationerna som har uppstått så som svullnad, saltbalans i kroppen eller vatten i lungorna.
 • operera njure
 • Ofarlig tumör på njuren
  1. Leva med en njure biverkningar

  Operation om sjukdomen upptäcks tidigt Lungorna är uppdelade i så kallade lober. Det räcker ofta att ta bort den lob där cancern finns, om det är tydligt att cancern bara finns där. En sådan operation kallas lobektomi. Hela lungan tas bort om cancern växer i mer än en lob.


  Donera njure till anhörig

   Om bara ena njuren har drabbats av cancer, vilket är det vanligaste, kan den drabbade njuren bara opereras bort. Vi människor klarar att leva med bara en njure. Om cancern är väldigt begränsad kan man dock låta båda njurar vara kvar och bara operera bort den del där cancern sitter.

  Nefrektomi operation

  Boston Baroque has announced a cast change for its production of Gluck’s “Iphigénie en Tauride.”. The company announced that Wendy Bryn Harmer has withdrawn from the production due to injury. In her stead, Soula Parassidis, who is the CEO of Living Opera, will take on the title role, marking her debut with Boston Baroque.

  Operera bort njuren cancer

  Det vanligaste är att kirurgen tar bort hela njuren inklusive lokala lymfknutor och binjure. Om den datortomografin som man gjort före operationen visar att binjuren är normal kan binjuren sparas.


Copyright ©online-school.edu.pl 2023