Förpackningar återvinning

 • Vad är fti
 • Plast återvinning fakta

  Vårt uppdrag är att samla in förpackningar så att de kan återvinnas. Vad händer med det insamlade förpackningsmaterialet? Alla förpackningar som lämnas till FTI transporteras till återvinningsanläggningar, som materialåtervinner så mycket som möjligt av det insamlade materialet.


  Vad är fti

 • Under lämnade vi ton förpackningar till materialåtervinning i Sverige. Det motsvarar cirka 62 procent av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden samma år. För kunde inte statistik om träförpackningar redovisas på grund av osäkra uppgifter.

  1. Fti återvinning

  Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år till år och med minst 30 procent från år till år Under de senaste decennierna har förpackningsavfallet ökat betydligt.

  Sortera förpackningar

  De förpackningsslag som materialåtervanns mest under var pantburkar, papper (inkl. papp, kartong, wellpapp) och glas. 90 procent av pantburkarna som sattes på den svenska marknaden gick till materialåtervinning. Materialåtervinningsgraden för papper och glas var 85 respektive 83 procent.

 • förpackningar återvinning
 • Återvinning plast

  Producentansvaret för förpackningar kom till Sedan dess har lagstiftningen utvecklats. Syftet är att den som bidrar till ett miljöproblem också ska bidra till lösningarna. I detta fall är problemet bristen på cirkularitet: att förpackningar inte återanvänds eller återvinns.


  Fti sorteringsguide

   I vårt rikstäckande system för insamling & återvinning får era förpackningar nytt liv. Vi tar hand om allt som rör ert företags producentansvar.

  Hur mycket plast återvinns i sverige

  Vilka är FTI? FTI är Förpackningsinsamlingen. Vårt uppdrag är att samla in förpackningar så att de kan återvinnas. Vad händer med det insamlade förpackningsmaterialet? Alla förpackningar som lämnas till FTI transporteras till återvinningsanläggningar, som materialåtervinner så mycket som möjligt av det insamlade materialet.

  Återvinningscentral

  Senast uppdaterad: År försågs den svenska marknaden med 1,5 miljoner ton förpackningar för olika typer av varor. Vi är bäst på att återvinna pantburkar av aluminium och pappersförpackningar. De förpackningar som inte går till materialåtervinning hamnar främst i soporna och går till energiåtervinning.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023