Huvudvärk och magsjuka

 • Magsjuka smitta familjemedlemmar
  1. Magsjuka utan kräkningar

  Magsjuka – diarré och kräkningar. Magsjuka kommer ofta snabbt med kräkningar, diarréer och illamående. Trots att du kan må mycket dåligt brukar magsjuka sällan vara allvarlig. Det räcker oftast med att vila och att dricka mycket. Du blir ofta bättre inom ett till tre dygn.

  Återställa magen efter magsjuka

  Vanligaste orsakerna till magsjuka: Mat som är infekterad eller opastöriserad mjölk. Vatten eller mat som kommit i kontakt med vatten som är förorenat. Kontakt med en smittad person eller genom mat och dryck hanterad av en smittad person. Vanliga symtom vid magsjuka. Symtomen för magsjuka kommer ofta snabbt.


  Smittar magsjuka innan det bryter ut

  Kräksjuka, vinterkräksjuka och maginfluensa är egentligen samma sak, men brukar lite slentrianmässigt kallas för magsjuka. Symtomen brukar bestå av illamående, kräkningar, diarréer, feber, huvudvärk och magkramper.


  Magsjuka barn

 • Vanligast är att man sedan är sjuk i ett till tre dygn och under den tiden kan man också drabbas av feber, huvudvärk och muskelvärk. Du är oftast dålig i minst ett dygn och ska hålla dig hemma 48 timmar efter att du blivit symptomfri. Magsjuka och vinterkräksjuka kan spridas via direktkontakt.


 • Magsjuka barn
 • Magsjuka 48 timmar vuxna

   Campylobakter är den bakterie som orsakar magsjuka hos flest personer och vanliga symtom är: Kraftiga, och ibland blodiga diarréer; Illamående; Kräkningar; Feber; Huvudvärk; Kraftiga magsmärtor; Symtomen brukar uppträda två till fem dagar efter smittotillfället. De flesta fall av campylobacter läker av sig själv efter 2 till 10 dagar.


  Magsjuka inkubationstid 1 vecka

  Om du får smärtor på höger sida magen kan det vara blindtarmsinflammation. Magont kan också bero på gallstensanfall och njurstensanfall, vilka båda är väldigt smärtsamma och kräver vård. Ett allvarligare tillstånd är pulsåderbrock, som innebär att bråck på pulsådern brister och man får inre blödningar.

  Magsjuka smitta familjemedlemmar

  Vinterkräksjuka är som mest aktuell mellan november och april. De flesta blir sjuka mellan januari och mars. Det är därför den kallas för vinterkräksjuka. Men du kan få vinterkräksjuka hela året. Vinterkräksjukan är den vanligaste typen av magsjuka i Sverige. Men du kan också bli magsjuk av andra orsaker. Symtom.

  Magsjuka inkubationstid 72 timmar

  Influensa kan göra att du snabbt känner dig sjuk med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Influensa är vanligast under vinterhalvåret. Det finns saker du kan göra för att minska risken att bli sjuk. Här kan du se en film om hur influensa smittar. Den influensa som kommer varje år kallas även för säsongsinfluensa.

 • huvudvärk och magsjuka


Copyright ©online-school.edu.pl 2023