Hur många frågor är teoriprovet

 • Trafikverket boka teoriprov
 • Trafikverket mina prov

  Teoriprovet, även kallat Kunskapsprov B, kostar kr och består av 70 st frågor. 65 stycken av dessa är riktiga frågor och resterande är “testfrågor”. Teoriprovet pågår under 50 minuter och för att få ett godkänt resultat krävs det att du har minst 52 rätt, d.v.s. 52/

  Hur länge gäller teoriprovet

  Kunskapsprovet består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor vilket även motsvarar 80 %.


  Teoriprov körkort

  Teoriprovet som även kallas för kunskapsprovet är teoridelen av förarprovet för att få ta körkort. Det görs på en dator på trafikverket och det består av 70 frågor som ska hinnas med på 50 minuter. 5 av dessa frågor väljs slumpmässigt bort för statistik och påverkar inte resultatet på provet, dock vet man aldrig vilka frågor.


  Körprov b

  Provet görs på en dator och finns på flera språk samt med uppläsning av frågorna. 50 minuter provtid. 65 frågor + 5 testfrågor (testfrågorna används för utvärdering och räknas inte in i resultatet). 52 rätt av 65 frågor (80 %) är godkäntgränsen.

  Trafikverket boka teoriprov

 • Teoriprovet. Provet består av totalt 60 frågor, men du kan som högst få 55 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 44 frågor. Provtiden är 40 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

 • Trafikverket teoriprov

   Teoriprovet som även kallas för **kunskapsprovet** är teoridelen av förarprovet för att få ta körkort. Det görs på en dator på trafikverket och det består av **70 frågor** som ska hinnas med på 50 minuter. 5 av dessa frågor väljs slumpmässigt bort för statistik och påverkar inte resultatet på provet, dock vet man aldrig vilka frågor som räknas bort.

   Trafikverket förarprov

  Muntligt teoriprov. Muntligt teoriprov är för dig som har mycket svårt att läsa. Du gör provet i ett enskilt rum med en specialutbildad provförrättare som ställer frågorna till dig. Provtiden är 90 minuter. Det finns två varianter av det muntliga teoriprovet: muntligt bedömningsprov. muntligt uppläst prov.

  Trafikverket boka prov

  Så går teoriprovet till. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor. Provtiden är 50 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.


 • Trafikverket boka prov


 • hur många frågor är teoriprovet

Copyright ©online-school.edu.pl 2023