Värmepump hur funkar det

   Hur fungerar en bergvärmepump

  Eftersom den energi som en värmepump tar tillvara utgörs av ren solenergi, vilken lagras i berg, jord, vatten och luft, så innebär det att värmepumpen är förnybar energikälla. Den elenergi som en värmepump också kräver, behövs för att driva själva utvinningsprocessen samt diverse cirkulationspumpar och elektronik.

  Hur fungerar luft/vatten värmepump

  Luftvärmepumpen består av en utomhus- och en inomhusdel. En luftvärmepump fungerar genom att utomhusdelen tar värme från luften utomhus och överför den till inomhusdelen, som sedan värmer inomhusluften. Eftersom luft-luftvärmepumpen använder sig av utomhusluft kan verkningsgraden variera med utetemperaturen.
 • Luftvärmepump


 • Hur fungerar en frånluftsvärmepump
 • Hur fungerar en luftvärmepump på vintern

  En värmepump används för att värma upp hus (och tappvatten). Värmepumpar bygger på två grundprinciper: Värmepumpen hämtar värme från en kallare plats till att värma upp en annan yta. Mängden värme (termisk energi) man får ut är större än mängden el (energi) man matar in. 1. Flytta energi för att värma eller kyla.
 • värmepump hur funkar det
 • Hur fungerar en värmepump steg för steg

   Värmepumpen placeras på utsidan av huset. Den vätska som cirkulerar inuti värmepumpen hämtar upp värme från uteluften via en förångare (ett batteri av lameller och små rör där vätskan kan passera). Värmen utvinns via kompressorteknik och överförs till husets värmesystem och varmvatten – vid en högre temperatur.


  Vad är en värmepump

  Hur fungerar en värmepump? En värmepump flyttar värme, men värmen komprimeras också. En värmepump kan på så vis ge flera gånger så mycket värme som den energi som går åt för att driva processen. Den utvinner helt enkelt gratis energi från naturen.

  Nackdelar med luftvärmepump

  Ju kallare det är, desto mer energi och el använder värmepumpen för att värma upp luften. De flesta värmepumpar fungerar ned till °C, men vid sådana låga temperaturer kommer COP-värdet att närma sig 1 – det vill säga att värmepumpen förbrukar lika mycket energi som den genererar.

  Luftvärmepump

 • På dessa sidor kan du lära dig mer om hur en värmepump fungerar - från det grundläggande till förklaringar av avancerade tekniska funktioner i våra värmepumpar. Solen värmer kontinuerligt upp vår planet. Med en värmepump kan du ta tillvara denna solenergi, som hela tiden lagras i berggrunden, ytjorden, vattnet och luften omkring oss.


 • Hur fungerar en frånluftsvärmepump

  Hur fungerar en värmepump? En värmepump flyttar värme, men värmen komprimeras också. En värmepump kan på så vis ge flera gånger så mycket värme som den energi som går åt för att driva processen. Den utvinner helt enkelt gratis energi från naturen. I värmepumpens förångare tar köldmediet upp värme och övergår till gasform.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023