Hur får jag reda på mitt högkostnadsskydd

  Högkostnadsskydd medicin pensionärer

  Högkostnadsskydd är en förmån som regleras i lag. Skyddet innebär att kostnader för läkemedel reduceras för förmånsberättigad person med recept utfärdade i Sverige. Du har rätt till högkostnadsskydd om du är bosatt i Sverige. För information om högkostnadsskydd för vård och tandvård, se Relaterad information.

  1177 högkostnadsskydd läkemedel

   De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Detta skydd mot höga kostnader kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet. Ekonomiskt stöd när du är sjuk. Att bli sjuk och sjukskriven en period påverkar din ekonomi. Du kan behöva betala för sjukvård och läkemedel.


  Högkostnadsskydd medicin

  Patienten har själv tillgång till sina uppgifter från anslutna vårdgivare genom att logga in på e-tjänsterna på se. Via denna tjänst kan patienten se status på sitt högkostnadsskydd och datum för frikortets giltighetstid.

  Högkostnadsskydd läkarbesök

  Högkostnadsskyddet innebär att du som vuxen aldrig behöver betala mer än maxbeloppet för dina läkemedel och stomiprodukter på recept under en tolvmånadersperiod. Detta gäller förutsatt att dina läkemedel ingår i Läkemedelsförmånen samt att du byter ditt läkemedel mot ett billigare alternativ med samma substans om det finns och.


   Högkostnadsskydd sjukvård

  Tandläkaren tar ut samma pris som referenspriset. Du behöver då först betala 3 kronor för att komma upp till högkostnadsskyddets första nivå. Av kostnaderna mellan 3 och 15 kronor, det vill säga 12 kronor, betalar du sedan 50 procent. Det blir 6 kronor.

  Högkostnadsskydd medicin 2023

 • Patientavgifter och högkostnadsskydd. Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd. Vad får jag betala?.
 • Högkostnadsskydd 2023


 • Högkostnadsskydd medicin 2023
 • Högkostnadsskydd 2023

  Det blir 6 kronor. Av de kostnader som överstiger 15 kronor, det vill säga 5 kronor, betalar du 15 procent. Det blir kronor. Du betalar därmed totalt 9 kronor (3 + 6 + ). Du har då fått 10 kronor (20 – 9 ) i tandvårdsersättning från högkostnadsskyddet för den utförda tandvården.


 • hur får jag reda på mitt högkostnadsskydd
 • Högkostnadsskydd frikort

  Håll koll på dina läkemedel. Genom att logga in på se kan du som är över 18 år bland annat se om du har uttag kvar på ditt recept, vilka läkemedel du har hämtat ut och hur nära du är att få frikort för läkemedel. Du kan bara se information om dina läkemedel på se om du är över 18 år. Du kan se dina läkemedel genom.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023