Vaccin mot säsongsinfluensan

  Det gäller även om

  I år startar de allmänna vaccinationerna mot säsongsinfluensan den 9 november, och under de två första veckorna kommer personer i riskgrupper att prioriteras. Det finns risk att influensaepidemin blir intensiv, och på grund av den rådande covidpandemin är vaccination extra viktig.

   Allvarliga reaktioner vid en vaccination

  Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa startar den 8 november. Under de fyra första veckorna kommer personer i riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal att prioriteras. Det finns en ökad risk för att influensaepidemin blir intensiv, och vaccination är därför viktig.


  Hösten erbjuds vaccination mot

  Antivirala läkemedel är ett komplement och ersätter inte vaccination. Vaccin mot säsongsinfluensa – | Läkemedelsverket Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är årlig vaccination av medicinska riskgrupper.
 • vaccin mot säsongsinfluensan
 • Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm

  I år heter vaccinet mot säsongsinfluensan Vaxigrip Tetra® och skyddar mot bägge influensa A-virus och bägge influensa B-virus som florerar i samhället denna säsong. Skyddet kommer efter cirka tio dagar. Vaxigrip Tetra® är ett beprövat vaccin. Vaxigrip Tetra® ger få biverkningar.

  När du vaccinerar dig får

   Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter. Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.
 • Influensavaccinet skyddar mot influensa och

 • Influensavaccinet skyddar mot influensa och

  Det finns förstärkta vaccin mot influensa för vissa personer med ökad risk att bli allvarligt sjuka. Du som bor på ett äldreboende och är 65 år eller äldre erbjuds ett vaccin med ämnen som hjälper immunförsvaret att reagera på vaccinet. Det kallas att vaccinet är adjuvanterat. Högdosvaccin.
 • När ska jag vaccinera mig
 • Personer över 65 års

  Vaccin mot säsongsinfluensa håller i 6–9 månader och ger ett bra skydd mot virussjukdomen.

  När ska jag vaccinera mig

 • Publicerat 07 november Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa startar den 8 november. Under de fyra första veckorna kommer personer i riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal att prioriteras. Det finns en ökad risk för att influensaepidemin blir intensiv, och vaccination är därför viktig.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023