Naprapat avdragsgill friskvård

  Naprapat avdragsgill enskild firma

  En legitimerad naprapat arbetar med hälso- och sjukvård, men kan också ge friskvårdande behandlingar enligt Skatteverkets skrivningar om friskvårdsbidrag. Dock är behandlingen då begränsad till det som Skatteverket kallar “enklare massage”. En behandling som bekostas med friskvårdsbidrag är också momspliktig.

  Naprapat högkostnadsskydd

 • Friskvårdsbidrag på högst 5 kronor per år som du kan använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner. Motionsaktiviteter, massagebehandlingar eller gymkort som arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar för.
 • Kiropraktor friskvård skatteverket

   Behandling av en naprapat tillhör den kategori av sjukvård som omfattar skattefrihet, och är därmed momsbefriad. Det förutsätter dock att behandlingen utförs av en legitimerad naprapat eller att patienten tar emot vården på ett sjukhus. Det kan dock vara både allmän eller privat vårdinrättning.


  Naprapat frikort

  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga friskvårdsbidraget till att även innefatta naprapat/kiropraktor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För de allra minsta företagen kan en person utgöra 25 % eller 50 % av totala antalet anställda.

  Naprapat moms

  Friskvårdsbidragets belopp Som arbetsgivare har du möjligheten att erbjuda dina medarbetare skattefri motion och friskvård. Så länge förmånen är av ett mindre värde (upp till 5 kronor) och riktar sig till alla i personalen ska det betraktas som en skattefri personalförmån.


 • Naprapat högkostnadsskydd
  1. Naprapat sjukvård

  Kontakta oss; ; Sök Sök. Vägledning.

  Skatteverket naprapat friskvård

  Både motion och annan friskvård kan omfattas av skattefriheten. Gemensamt för båda är att förmånerna ska vara av mindre värde och av enklare slag. Kostnader för aktiviteter som innehåller inslag av motion kan skattefritt ersättas genom friskvårdsbidrag. Även olika typer av kurser kan ersättas genom friskvårdsbidraget om de.

  Friskvårdsbidrag

  Bokföra Friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget bokförs vanligen på konto Övriga personalkostnader, motkontering sker på konto Leverantörsskulder. Momsen för friskvårdsbidraget är avdragsgill och tas med i konteringen för ingående moms på konto Debiterad ingående moms.


 • naprapat avdragsgill friskvård


Copyright ©online-school.edu.pl 2023