Varför varierar vilopulsen

  Vilopuls vältränad

   Vilopulsen kan variera kraftigt mellan inviduella personer och kan påverkas utav ålder, kön, om du är stressad, sjuk eller går på någon form utav medicinering. Därför ska man ej jämnföra sin vilopuls med en träningskompis, utan kan vara ett bra värde att ha att utgå ifrån för att kontrollera om du förbättrat din egen kondition.


   Vad är vilopuls

  Varför varierar vilopulsen? Det finns flera faktorer som kan påverka pulsen. Bland de största är träning och nikotin. Om du röker eller snusar så ökar pulsen. Men om du tränar, även om det inte är så mycket, kommer pulsen att sänkas.

  Fördelar med låg vilopuls

 • Vad är normal puls för äldre? Om man är 65+ ligger en bra vilopuls på 65–68 slag per minut för kvinnor och motsvarande 62–65 slag per minut för män. Okej puls är 73–76 slag för kvinnor, över 84 är inte så bra. Samma siffror för män är 70–73 slag, som är okej, och över 80 slag är inte så bra. Har man lägre puls än.


 • varför varierar vilopulsen
 • Vilopuls elitidrottare

  Vilopulsen kan avslöjar sjukdomar. En normal vilopuls för en kvinna ligger på 60 till 80 slag per minut. Är den lägre än 60 är du sannolikt i bra form och har en bra hjärthälsa. Låg vilopuls kan också bero på att du tar medicin, till exempel betablockerare. Vilopulsen är individuell och varierar beroende på ålder och kön.

  Låg vilopuls trots dålig kondition

  Efter några sekunder börjar hjärtat slå igen, jag vaknar och känner att pulsen är extremt långsam (nästan bara ett slag var tredje sekund) för att sedan långsamt öka och bli normal igen. Dessutom hugger det till i hjärtat rätt ofta, så ont att jag skulle kunna ramla omkull. När jag var barn utövade jag så många sporter jag.

  Låg vilopuls kvinna

  Upp till normalt. Upp till normalt. Vilopuls barn över 10 år. Barn kan ha högre puls och upp till slag per minut är inte ovanligt eller något att oroa sig för. Barn kan ha en så hög puls som slag per minut upp till tioårsåldern. Äldre barn ligger normalt sett på omkring slag per minut.

  Vilopuls kvinna

  Översikt Uthållighetsidrottare har ofta lägre vilopuls än andra. Pulsen mäts i slag per minut (bpm). Din vilopuls mäts bäst när du sitter eller ligger och är i ett lugnt tillstånd. Den genomsnittliga vilopulsen ligger vanligtvis mellan 60 och 80 slag per minut. Men vissa idrottare har vilopulser så låga som 30 till 40 slag/min. Om [ ].

  Vilopuls 40

  Pulsen varierar med ålder och situation. En vuxen person som vilar brukar ha en puls på mellan 60 och 70 regelbundna slag per minut. En vältränad person har ofta lägre vilopuls, mellan 45 och 55 slag per minut eller ännu lägre. Pulsen kan vara upp till slag per minut hos barn under ett år. Varför varierar min vilopuls?.

 • Fördelar med låg vilopuls

Copyright ©online-school.edu.pl 2023