Äldre barn som kräks ofta

 • äldre barn som kräks ofta
  1. Periodiska kräkningar barn

  Barn kan kräkas vid olika typer av infektioner. Det är vanligare att barn under cirka sex år kräks av en infektion, än att äldre barn gör det. Ofta har barnet även andra symtom, som hosta, feber och att hen är trött och ointresserad av omgivningen. Här är exempel på infektioner som kan göra att barnet kräks: förkylning.

  Kräks slem magsjuka

  Om ett barn har kräkningar ofta, plötsliga så kallade kaskadkräkningar, eller kräkning i kombination med dålig viktuppgång eller andra komplikationer behöver det utredas hos läkare. Kan vara tecken på stress. Hos äldre barn som kräks kan det vara ett tecken på psykisk belastning, stress, problem i skolan eller därhemma. Om det.


  Kräks utan anledning

 • Vätskeersättning. Kräkningar, diarré och hög feber är tillstånd som kan ge uttorkning. Äldre och små barn är särskilt känsliga. Om kroppen förlorar mycket vätska kan det behövas vätskeersättning, en särskild lösning som innehåller salt och socker. Här finns råd om vad du kan göra själv för att förhindra vätskebrist.
 • Barn kräks på natten pigg på dagen

  Äldre barn blir bleka, kallsvettiga och gäspar innan de börjar må illa och kräks. Ofta tappar de aptiten. Att kräkas gör ofta att barnet mår bättre, åtminstone en stund. Ibland somnar barnet, vilket lindrar symtomen. Barn kan bli åksjuka i bil, på buss och tåg (särskilt snabbtåg), eller till sjöss. Ombord på båt avtar.

  Magsjuka om man kräks en gång?

  Är det vanligt att små barn kräks? – Ja, ungefär hälften av alla barn under tre månader kräks ofta och inte bara tillfälligt. Förr, innan man visste att den övre magmunnens slutningsfunktion inte var riktigt färdigutvecklad hos små barn, sa man att ”spädbarn kräks lika lätt som den vuxne spottar”, säger Lars Browaldh.


 • Kräks utan anledning
 • Barn som kräks med flera dagars mellanrum

   Vätskebrist och uttorkning hos barn. Ett barn kan få vätskebrist när hen har magsjuka eller diarré. Ge barnet något att dricka, gärna så snart barnet har blivit sjuk. Det räcker ofta med vätska, men ibland behöver barnet få vätskeersättning. Vätskebrist uppstår när kroppen förlorar mer vätska än vad som tillförs.

  Barn kräks corona

  Kräkningar kan också vara symptom på andra sjukdomar. Magsjuka är den vanligaste och beror på virus eller bakterier. Vid magsjuka kräks barnet större mängder och med större kraft. Ofta får barnet också feber och diarré. Magsjuka är vanligare hos yngre barn (2 till 6 år) än hos spädbarn. Olika slags infektioner kan också leda.

  Barn hostar och kräks på natten

  Det är inte bara vuxna och äldre som får dysfagi – det kan även drabba nyfödda och barn. Om ditt barn ofta vägrar att äta, kräks eller sätter i halsen under måltiden, eller tar ovanligt lång tid på sig för att få i sig maten kan det vara symtom på dysfagi, eller sväljningssvårigheter. Hos nyfödda är det ofta medfödda.


Copyright ©online-school.edu.pl 2023