Ura avtal

 • ura avtal

 • Vad betyder ura?

  Avtalet gäller arbetstagare vid myndigheter under regeringen som enligt arbetsgivarens beslut ska vara utlandsstationerade vid tjänstgöring utomlands. URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Läs också avtalet tillsammans med Arbetsgivarverkets råd med kommentarer för.


  Ura mora

  När tillämpas URA inte? URA:s tillämpningsområde omfattar inte: anställda hos Regeringskansliet respektive Sida som i sin anställning utlandsstationeras till en utlandsmyndighet och omfattas av annat avtal eller annan reglering, författningsreglerad anställning inom Försvarsmaktens väpnade styrka utomlands och Polisens utlandsstyrka.

  Ura försvarsmakten

  Är du anställd av en myndighet och stationerad med ett URA-avtal utomlands? Då kan din arbetsgivare teckna en URA-försäkring hos oss. URA står för ”utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands”. URA-försäkringen tecknas av din arbetsgivare, antingen som en samlingsförsäkring eller som.

 • Uva avtal
 • Ura synonym

  Arbetsgivarverket.

  Ura avtal skatt

  Elections. The Civic Movement United Reform Action (Montenegrin: Građanski pokret Ujedinjena reformska akcija / Грађански покрет Уједињена реформска акција), commonly known as simply United Reform Action, or by its abbreviation URA, is a green, socially liberal, [6] and pro-European party in Montenegro.

  Uva avtal

 • URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Agreement on overseas contracts and guidelines on employment conditions in service abroad Du som är anställd enligt Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA), är skyddad av en.
  1. Arbetsgivarverket ura

  URA-avtalet ger möjlighet för en arbetsgivare att genom ett utlandskontrakt skräddarsy anställningsvillkoren utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. Med stöd av URA kan arbetsgivaren också anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring. Läs mer: Utlandsstationering med URA.

  Ura avtal gu

   URA är det generella kollektivavtalet för statligt anställda arbetstagare med stationering utomlands. Utgångspunkten för en utlandsstationering är att arbetsuppgifterna inte går att utföra vid arbetsplatsen i Sverige utan måste utföras utomlands. URA kan inte tillämpas för distansarbete. Det är arbetsgivaren, det vill säga prefekt.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023