Kassalikviditet nyckeltal

 • kassalikviditet nyckeltal
 • Kassalikviditet definition

  Formel för att räkna ut kassalikviditet (x / y) * = Kassalikviditet. Där x = Omsättningstillgångar (exklusive lager och pågående arbeten) och y = Kortfristiga skulder. Omsättningstillgångar (exklusive lager och pågående arbeten) / kortfristiga skulder * = kassalikviditet i procent.

 • Kassalikviditet vad är bra

  1. Soliditet betyder

  Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten är de likvida medlen som andel av de kortfristiga skulderna. Generellt brukar man säga att kassalikviditeten bör vara minst %, vilket innebär att de likvida medlen är lika med eller större än de.


  Negativ soliditet

  Kassalikviditet= omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder Detta nyckeltal anger företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten är procent eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas omedelbart, under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas.


  Kassalikviditet engelska

  Kassalikviditet är ett nyckeltal och kan användas för att visa ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Det visar hur stor del de likvida medlen är i förhållande till de kortfristiga skulderna och bör ligga på % för att visa på ett välmående företag.


  Balanslikviditet formel

  Kassalikviditet är ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet kassalikviditet visar företagets omsättningstillgångar i förhållande till företagets kortfristiga skulder. Kassalikviditet skrivs oftast i decimalform men ibland även som procenttal. Företagets kortsiktiga betalningsförmåga räknas ofta på ett år.

  Kassalikviditet vad är bra

 • Kassalikviditet är ett ekonomiskt nyckeltal som visar företagets betalningsförmåga på kort sikt genom att ställa omsättningstillgångarna (minus varulagret och pågående arbeten) i förhållande till de kortfristiga skulderna. Tumregeln är att kassalikviditeten bör ligga på minst %.


 • Soliditet

   Kassalikviditet är ett nyckeltal och kan användas för att visa ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Det visar hur stor del de likvida medlen är i förhållande till de kortfristiga skulderna och bör ligga på % för att visa på ett välmående företag. Likvida medel är de pengar som finns direkt tillgängliga i ett.

  Soliditet formel

  Kassalikviditet är ett viktigt nyckeltal att hålla reda på – såväl i ditt eget företag som inför en stor affär med ett annat företag. Även banker och kreditgivare kan vilja känna till kassalikviditeten när de ska räkna på till exempel en utökad kreditlina.
 • Kassalikviditet engelska

Copyright ©online-school.edu.pl 2023